Бесплатная электронная библиотека
Список разделов О сайте Версия для планшетов Twitter
Поиск:

науковий текст

найдено 550 страниц
1 2 3 4 5 6 7 8 >> Далее

Науковий текст і вимоги до нього Жанри наукових досліджень Кожному вченому притаманний особистий ритм пошуку, аналізу, написання тексту. Науковець, як і митець, має свої таємниці творення – тієї особливої магії думки, розвитку сюжету, образного...

Науковий текст і вимоги до нього Жанри наукових досліджень Кожному вченому притаманний особистий ритм пошуку, аналізу, написання тексту. Науковець, як і митець, має свої таємниці творення – тієї особливої магії думки, розвитку сюжету, образного...

Реферат На тему: «Науковий підхід і науковий результат» з курсу: Методологія та організація юридичних досліджень Київ 2010 р. План Вступ 1. Поняття наукового підходу в юридичних дослідженнях 2. Методологічні підходи в юридичних дослідженнях 3....

Название: Текст в тексте
Раздел: Языкознание, филология
Тип: реферат Добавлен 21:03:45 26 мая 2006
Просмотров: 31 Комментариев: 0 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Скачать...

Наукова творчість План 1. Сутність наукового творчості 2. Логіка, інтуїція, творчість 3. Фази (етапи) творчого процесу 4. Деякі технічні прийоми творчості Література 1. Сутність наукової творчості Творчість зазвичай визначають як процес...

Название: Система наукового знання
Раздел: Рефераты по философии
Тип: реферат...

. Особливу увагу необхідно звернути на те, що, крім свого за-гальнофілософського аспекту, в запереченні релігії вільнодумство досить часто зверталося до природ­ничих наук. Позитивні знання про живу та неживу природу, про людський організм, одержані у...

ЕТНОПСИХОЛІНГВІСТИКА У сучасному світі, коли народи намагаються визначити власне обличчя, глибше пізнати національний дух, менталітет, культуру, мову, широкі перспективи отримує порівняно нова галузь науки про мовуетнопсихолінгвістика – маргінальна...

Основи науки У філософській і методологічній літературі останніх десятиліть всі частіше предметом дослідження стають фундаментальні ідеї, поняття й уявлення, що утворять відносно стійкі основи, на яких розвиваються конкретні емпіричні знання й пояснюючі...

Название: Методологія наукового пізнання
Раздел: Исторические личности
Тип: реферат...

Название: Рух небесних тіл Боротьба за науковий світогляд
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат...

Название: Природничо-наукова картина миру
Раздел: Рефераты по биологии
Тип: реферат...

Методика наукових досліджень студентів. Вступ. Потреби суспільства, загальноосвітніх закладів у розвитку наукової культури майбутніх педагогів зумовлюють доцільність короткого огляду окресленого виду діяльності в історико - педагогічному аспекті....

Название: Образ автора наукового твору
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат...

ЗМІСТ Вступ 1. Наука та філософські засади оптимізму й песимізму 2. Дедал та Ікар. Суперечка Б. Рассела і Дж. Холдейна Висновки Список використаної літератури ВСТУП Серед психологів узагалі та істориків психології зокрема існує загальна думка, що...

Якщо самі поняття, будучи основою всього, сплутані і необдумано абстраговані від речей, то нема нічого міцного в тому, що побудовано на них. Ф.Бекон Специфіка, рівні, форми і методи наукового пізнання Безпосередній зв'язок пізнання з практикою визначає...

Зміст 1. Чи має практична психологія свої специфічні завдання? 2. Які фактори визначають особливості життєвої ситуації особистості (групи)? 3. Яке основне призначення психокорекційної роботи практичного психолога? 4. Чи існують відмінності в...

Название: Культурологія як наукова дисципліна
Раздел: Рефераты по культуре и искусству
Тип: контрольная работа...

Название: Літературна династія як наукова проблема
Раздел: Рефераты по зарубежной литературе
Тип: реферат...

Название: Поняття системи як наукового терміну
Раздел: Рефераты по биологии
Тип: реферат...

Незалежна Україна одержала в спадок досить високий науковий потенціал. Це, передусім, Національна академія наук, сотні галузевих науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів. За науковим потенціалом Україна посідала, за класифікацією ЮНЕСКО,...

Реферат на тему Філософія як галузь наукового знання ПЛАН Вступ. 2. Предмет філософії 3. Соціальні умови формування філософії 4. Духовні джерела філософії 5. Філософські проблеми і дисципліни 6. Специфіка філософського знання Використана...

У методології науки під цими термінами розуміють дві різні традиції, які сформувалися у вивченні природи, тобто в природознавстві, з одного боку, і дослідженні явищ духовного життя суспільства, тобто в гуманітарних науках, з іншої. Це розходження...

Название: Науковий та життєвий шлях М І Вавілова
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат...

Теоретичне знання і його розвиток є невід'ємною характеристикою сучасної науки, що постійно розширює обрії пізнавального й практичного освоєння світу людиною. Як і сама наука, теоретичне знання є культурно-історичним феноменом. Воно виникло в контексті...

Название: Наукове значення періодичного закону
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: реферат...

Название: Методологічне значення моделювання у науковому пізнанні
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат...

Життєве й наукове знання в роботі психолога Життєвий досвід пізнання інших людей і самого себе в будь-якої людини узагальнюється в таких цілісних психічних утвореннях, як концепція життя й смерті, Я-Концепція, концепція іншої людини, концепція людини....

Название: Тіньова економіка як об єкт системного наукового дослідження
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат...

Название: Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Раздел: Рефераты по биологии
Тип: реферат Добавлен 19:27:11 08 августа 2005
Просмотров: 121 Комментариев: 1 Оценило: 2 человек Средний балл: 4.5 Скачать...
1 2 3 4 5 6 7 8 >> Далее


Популярные:
Электронная библиотека text.tr200.biz.